Åtagande/Uppdrag
Kamp för en ny vardag
K1
2018
Aktiviteter
Information
Projekt
X
Namn
Allmänna uppgifter
År
Aktionsarkivet - boken
2018
Specifikation
Sammanfattning
Aktionsarkivet nu som bok
Beskrivning
Nu finns det tio år långa projektet sammanfattat i bokform

Boken består av fotodokumentation ur Aktionsarkivet, tillsammans med texter av Annika Lundgren, Bengt af Klintberg och Kanslibyrån.
KÖPA BOKEN
1. Swisha 359 kr (280 kr + 79 kr porto) till 0704741380 (John Huntington).
2. Meddela din adress till Kanslibyrån, så vi vet var beställningen ska skickas. Detta görs enklast med SMS till samma nummer som swish eller via mejl kontakt@kanslibyran.se.
Dokumentation
Kanslibyrån är politiskt och religiöst oberoende.
Byrån förbinder sig att motarbeta invanda normer och konventioner samt verka i en utpräglad demokratisk och filantropisk anda.
Kanslibyrån är en aktivistgrupp och institution som består av konstnärerna Per-Arne Sträng och John Huntington. Byrån grundades 2007. Institutionen är verksam nationellt och internationellt.
www.kanslibyran.se
E-postadress
kontakt@kanslibyran.se