Åtagande/Uppdrag
Kamp för en ny vardag
K1
2021
Aktiviteter
Information
Projekt
X
Namn
Allmänna uppgifter
År
Aktionsarkivet - boken
2018
Specifikation
Sammanfattning
Aktionsarkivet nu som bok
Beskrivning
Nu finns det tio år långa projektet sammanfattat i bokform

Boken består av fotodokumentation ur Aktionsarkivet, tillsammans med texter av Annika Lundgren, Bengt af Klintberg och Kanslibyrån.
Boken är tyvärr slutsåld men sök gärna på ditt lokala bibliotek.
Dokumentation
Kanslibyrån är politiskt och religiöst oberoende.
Byrån förbinder sig att motarbeta invanda normer och konventioner samt verka i en utpräglad demokratisk och filantropisk anda.
Kanslibyrån är en aktivistgrupp och institution som består av konstnärerna Per-Arne Sträng och John Huntington. Byrån grundades 2007. Institutionen är verksam nationellt och internationellt.
www.kanslibyran.se
E-postadress
kontakt@kanslibyran.se