Åtagande/Uppdrag
Kamp för en ny vardag
K1
2021
Aktiviteter
Information
Projekt
X
Namn
Allmänna uppgifter
År
Ett tydligare samhälle
2009
Specifikation
Sammanfattning
Kanslibyrån byter fokus: Ett modernt samhälle behöver fler regler och förbud som hjälp i vardagen.
Beskrivning
Kampanjen Ett tydligare samhälle ägde rum intill Sergels torg i Stockholm i augusti 2009. Som kontrast till våra övriga projekt intog vi ståndpunkten att ett föränderligt och ofta kaotiskt samhälle behöver fler direktiv och riktlinjer. Vi förespråkade fler regler och påbud som hjälp och guidning i det vardagliga livet. Med enkla och förståeliga förbud ville vi råda bot på otydligheten och skapa ett tryggt och mer kontrollerat samhälle.
Med kampanjen förstärktes och artikulerades de små reglerna, och syftet var att utöka befintliga regelverk till att kunna innefatta alla vardagliga situationer. Utopin i detta specifika projekt var ett samhälle där allt kan kontrolleras, där varje interaktion och handling är fylld av restriktioner, och alla normer och konventioner är nedskrivna.
Blankett
Broschyr
Dokumentation
Kanslibyrån är politiskt och religiöst oberoende.
Byrån förbinder sig att motarbeta invanda normer och konventioner samt verka i en utpräglad demokratisk och filantropisk anda.
Kanslibyrån är en aktivistgrupp och institution som består av konstnärerna Per-Arne Sträng och John Huntington. Byrån grundades 2007. Institutionen är verksam nationellt och internationellt.
www.kanslibyran.se
E-postadress
kontakt@kanslibyran.se